Porselen Dolgular

Porselen dolgular laboratuvarda hazırlanan(endirekt yöntem) üstün estetik ve dayanıklılığa sahip dolgulardır. Kompozit dolgulara göre, uygulandıkları diş ve komşu dişler ile çok daha iyi uyumludur. Dişin kırık, çürük veya eski dolgulu kısmı uzaklaştırıldıktan sonra kalan sağlam bölümün ölçüsü alınarak laboratuvara yollanır. Laboratuvar ortamında, hassas bir teknoloji ile hazırlanan model, özel IPS makinesine alınarak mükemmel estetik ve fonksiyona sahip dolgular elde edilir.

IPS porselen (Leucide reinforced pressable porcelain) dolgular, dünyada mevcut ağız içi restorasyon materyalleri arasında, diş dokusuna en uygun malzemedir. Porselen-seramik kaplamanın en iyi alternatifidir. Zira Inley-Onley dolgu yönteminde ağızdaki sağlıklı diş dokusuna dokunulmaz.

 

Minimum madde kaybı ile maksimum tutuculuk sağlanır. Sıkıştırılmış özel bir porselenden olduklarından ve ağızda sertleştirilmediklerinden kenar sızıntısı minimumdur. Ayrıca bu porselenler dişin sertliğine en yakın ve dişeti ile en uyumlu malzemelerdir. Sertliği dişin mine dokusuna çok yakın olduğu için diğer porselenler gibi dişleri aşındırmaz.

 

Büyük madde kayıplarında, kompozit dolgu veya kuron(kaplama) yerine tercih edilebilir. Aşırı madde kaybı olmuş, özellikle kanal tedavisi görmüş dişlerde adhesive yapıştırma sistemlerinden yararlanılarak dişin kaybedilen kısımları porselen onleylerle yerine konulabilir

Avantajları:
1-Bildiğimiz kuron kaplamalar gibi dişte kesim yapılmaz ve dişte madde kaybını önler. Sadece çürük temizlenir. Dişte kalan doku ile laboratuvarda tamamlanan eksik parça (inley-onley) anahtar-kilit gibi sıkı ilişki içerisinde olurlar.

2-Zamanla renk değiştirmezler; çünkü porselenden yapıldıkları için renk veren maddeler, üzerine yapışmazlar.

3-Sağlam yapıları nedeniyle dişe gelen dikey kuvvetlere karşı dişi korurlar.

4-Amalgam dolgular gibi dişte estetik kaybına neden olmazlar. Doğal görünümdedirler. Aynen dişinizin renginde yapılabilirler.

5-Yapılmaları için sadece 2 seans gereklidir.

6-Yüzeyleri cilalı olduğu için gıda artıkları yapışmazlar. Bundan dolayı daha hijyeniktirler.

KOMPOZİT İNLEY-ONLEY DOLGULAR

 

Sertleştirilmiş ve fırınlanmış, fiber esaslı kompozit materyalinden ağız dışında hazırlanarak dişe uygulanan dolgulardır. Dişin kırık veya çürük kısmı uzaklaştırıldıktan sonra oluşan boşluğun ölçüsü alınır ve bu model yardımı ile dolgu hazırlanır. Hazırlanan dolgu özel yapıştırıcılar (adeziv) ile dişe uygulanır.

 

Kompozit inley-onleyler, normal kompozit dolgu(direkt yöntem-muayenehanede hemen) uygulanamayacak kadar büyük olan kavitelerde kullanılabilirler. Ağız dışında özel kompozit fırınlarında sertleştiklerinden dolayı büzülme problemleri yoktur; fakat yine de porselen dolgular kadar dayanıklı değildirler. Özellikle seramik inley-onleylere göre ekonomik oldukları için tercih edilebilirler.