İmplant

İmplantlar çekilmiş olan dişlerin yerine,  kök yuvasına yani kemiğe yerleştirilen ve genellikle titanyumdan yapılmış, çok özel yapım tekniklerine sahip olan yapay köklerdir.

İmplantların organizma için herhangi bir yan etkisi alerjik etkisi yoktur ve bu konuda yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuşlardır. Çünkü İmplantlar çoğunlukla titanyum denilen biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır.

Titanyum canlı bir madde olmadığı için, kalp ve böbrek transplantasyonlarında olduğu gibi bir antijen – antikor reaksiyonu oluşturmaz.. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.

İmplant yapımı için gençlerin kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. 16 yaş sonrası kemik gelişiminin yaklaşık olarak tamamlandığı kabul edilir ve bu yaştan sonra implant yapılması mümkündür.

Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler (rezorbsiyon) olduğu için ve kullandıkları protezlerin stabilizasyon (oynama,hareketlilik) problemlerinden dolayı, implant desteğine daha çok gereksinim duyarlar . Böylece daha performanslı, stabil ve de daha estetik protezlere sahip olduklarından, daha mutlu bir yaşam sürmekteler.

Diş implantları kemik kaybını önler. Şayet diş çekildikten hemen sonra o bölgeye implant uygulanırsa  kemik kaybı oluşmaz. Böylece o bölgede kemik kaybı olmadığı için dişeti çekilmesi de görülmez ve estetik olarak çok daha mükemmel sonuçlar oluşur.

Çekim bölgesindeki kemiğin miktarını koruyan implanttan başka daha iyi bir seçenek yoktur!

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

 • Daha iyi estetik görünüm
 • Daha iyi çiğneyebilme
 • Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat
 • Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplantlar size doğal görüntüde dişler kazandırır. Çiğneme sırasında kendi doğal dişiniz izlenimini verir. Asla doğal dişin tam yerini tutabildiğini söylemek mümkün değildir. Ancak ona en yakın tedavi şeklidir!

İmplant tedavileri iki aşamadan oluşur:

 • Cerrahi aşaması
 • Üst yapı/protez yapım aşaması

İmplantlar cerrahi ile yerleştirildikten sonra ortalama 1,5-3 ay arası beklenir. Bu bekleme süresi “osteointegrasyon” denilen implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir.

Bu süre geçtikten sonra ikinci aşama olan üst yapım aşaması ise ortalama bir haftada tamamlanır.

Bazı uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda, Immediat Implantasyon (derhal yerleştirme) yapılabilmektedir. Örneğin kırılan (özellikle kemik seviyesinin altından) dişlerin yerine, çekimi takiben hemen implant yerleştirilmesi mümkündür ( immediat implantasyon). Hatta diş eksikliğinin yarattığı kötü estetiği de kapatacak geçici diş (immediat temporary loading/geçici yükleme) yapılabilir. Kalıcı yükleme/permanent loading osseointegrasyonun tamamlanması sonrasında yapılmalıdır.

İmplant tedavisi hangi vak’alarda ne avantajlar sunar?

a) Alt ve üst çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar:

Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak zaman zaman ağrıdan (vuruk), protezin oynamasından ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki şikayetlerin pek çoğunu ortadan kaldırdığı gibi iyi bir hijyen kontrolü ile uzun yıllar bu hastalar protezlerini kullanabilmektedirler.

Unutulmamalıdır ki iyi hijyen kontrolü olan ve düzenli takibi yapılan hastalarda ortalama 8-10 yıl sonra sadece protezlerde yenileme ile implantlara dokunmadan konforlu bir yaşama devam etmek mümkündür.

Implantlar ve bunlardan destek alınarak yapılan implant üstü köprüler ile her türlü dişsizlik ve eksik fonksiyonlar giderilebilir. Hasta parsiyel/bölümlü (girip çıkan) protezlerden kurtulabilir. Tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan total protezler (damak) yerine, yeterli implant sayısı ile sabit protezler de yapılabilir.

İmplant destekli hareketli protezler, sabit protezlerin yapılamadığı durumlarda (arka bölgelerde kemik desteğinin yetersizliği veya ekonomik nedenlerden dolayı) uygulanmaktadır. Bu protezleri desteklemek için genellikle en az iki adet, hatta konforu arttırmak için 4 adet implantın kullanılması önerilmektedir.

1114

A Locater veya Ball ataşmanlı protezler: İki veya dört adet implant ile yapılabilir.

B Barlı Protezler: Üç veya dört implantın birbirine kiriş/bar sistemi ile bağlanması şeklinde yapılabilir.

Hibrid Protezler: Çene başına en az dört implant üzerine yarı sabit implant üstü protez türüdür. Bu protezler hasta tarafından çıkarılamaz, diş hekimi tarafından temizlik ve kontrol amaçlı olarak çıkartılabilir. Gerekli bakımları yapılır.

Hibrid protezler

 • Akrilik
 • Metal seramik
 • Zirkon seramik

olabilmektedir. Hibrid protez uygulaması ile tam dişsiz hastaların operasyon sonrası geçici protezler ile hemen yükleme yapılarak klinikten sabit protezler ile çıkmaları mümkün olabilmektedir.

 

Hibrid sisteminin

 • All-on-4
 • Fast and fix
 • All-on-6

Gibi farklı yöntem ve isimleri vardır.

b) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar:

Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.

 

Birden fazla diş eksikliğinin olduğu durumlarda, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile dişsizlik sabit köprüler yapılarak giderilebilir. İmplant üst yapıları vidalı ya da yapıştırma (simantasyon) ile sabitlenebilir

Tek diş eksikliklerinde uygulanabileceği gibi, bölümlü diş eksikliklerinde ve tam dişsizlik durumlarında da uygulanabilir. Protez eğer vida ile sabitleniyorsa, vidanın giriş deliği hekim tarafından bir kompozit rezin dolgu materyali (ışınla sertleşen dolgu) ile kapatılır. Hekim tarafından yerleştirilen ve hasta tarafından çıkarılmayan geleneksel sabit protezlere (kron-köprü) benzer. Bu protezler durumuna göre metal bir altyapı üzerine porselen veya tamamen porselenden yapılmış protezler de uygulanmaktadır.

c) Tek bir dişini kaybetmiş hastalar:

 

Klasik tedavi metotlarında eksik olan tek bir dişin tamamlanması için en az komşu iki dişin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi için implant uygulaması daha doğru olandır.  Böyle durumlarda tek bir implantın yerleştirilmesi ile, komşu dişlerin doğallığına dokunulmadığı gibi gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkması sağlanabilir.

İmplantın yerleştirilmesi sırasında lokal anestezi ile kesinlikle ağrı duyulması mümkün değildir. Operasyon hasta tercihine ve gerekliliğe göre genel anestezi veya sedasyon ile yapılabilir. Ameliyat sonrası, en fazla diş çekiminden sonraki kadar bir ağrı ve hafif bir ödem olabilir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek bu ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir. Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da implantların varlığı bile hissedilmeyecek kadar rahat olunur.

Diş implantının başarısı, implantın yerleştirileceği yerde ne kadar kemik miktarı olduğuna bağlıdır. Kemiğin miktarında ve kalitesindeki azalma dişeti problemleri, enfeksiyon ya da travma gibi birçok faktöre bağlıdır. Fakat bugünkü gelişmiş ileri cerrahi teknikleri (Aughmentation teknikleri) ile, kemiğin genişliği ve yüksekliği artırılabilir.

 

Bazı özel tekniklerle kemik yıkım bölgeleri ve sinüs gibi anatomik boşluklar (sinüs lifting) doldurulur. Böylece implantın oturacağı yer hazırlanmış olur. Operasyondan önce klinik muayene ve radyolojik değerlendirmeler  (BT, panoramik…vb) ile  kemik greftlerine (kemik tozu veya kemik bloğu) ihtiyacınız olup olmayacağı söylenebilir. Kemik greftleri olarak genelde otojen-doğal (hastanın kendisinden alınan), sentetik-yapay ya da ikisinin karışımı olan materyaller kullanılabilir. Son yıllarda kişinin kendi kanından elde edilen PRF ve çeşitleri ile daha efektif sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Implantların Bakımı:

Doğal dişleriniz için önemli olduğu gibi, implantlar için de öncelikle ağız hijyeniniz çok önemlidir. Aksi takdirde doğal dişlerin kaybedildiği gibi, implantları da kaybederiz!

2255

Implantlara ve dişetlerine titiz bir fırçalama yapılmazsa, bakteriyel atak sonucu dişetlerinde şişlik, kızarıklık, kanamalar başlar (Periimplantitis). Bunu kemik erimesi takip eder ve implant kaybına kadar devam edebilir. Fırçalama haricinde diş ipi kullanımı, ağız duşu gibi destekleyici hijyen yöntemleri düzenli uygulandığında genel ağız diş sağlığı ile beraber, yapılan implantların geleceği de garanti altına alınmış olur.

 

Bir diğer önemli konu ise sigaradır. Özellikle operasyondan sonra iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden sigara içilmemesi tavsiye edilir. Sigaranın başarı düzeyini en az %10 daha azaltacağı unutulmamalıdır! Yapılan araştırmalar; operasyonun “1 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar sigara içmeme” kuralına uyulursa, cerrahi iyileşme açısından daha kabul edilebilir sonuçlar göstermektedir.

Her tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de garanti vermek mümkün ve doğru değildir. İstatistiki veriler sonucu başarı düzeyinin %98-99 olduğu gözlemlenmektedir. Hastalar 6 aylık periyotlarla hekimlerine kontrole giderek, diş sağlığı dolayısı ile implant sağlığı ve ömrünü kontrol altında tutabilirler.

Web sitesindeki tüm bilgiler diş hekimliğinde uygulanan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme amacı taşımaktadır ve destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.